Telefon: +45 4386 0300

Virksomheds- områder

Kontakt mig

Eksternt salg VVS - Øst
Rolf Holtegaard Christensen
+45 40 27 42 01
E-mail rhc@gpa.dk

Building Service

GPA har systemløsninger til mange forskellige typer af tekniske installationer, herunder sekundære køleapplikationer, ventilation, laboratorievand, kemiske gasarter og vakuum. Vores sortiment dækker ligeledes et bredt program, af brandmateriel, afløbssystemer og koblinger.

  • Brugsvand
  • Varmeforsyning
  • Afløb
  • Omvendt osmose
  • Komfort,- scanner,- og serverrumskøling
  • Sprinkler
  • Kemiske gasarter, herunder vakuum
  • Røgdetektering
  • Brandbekæmpelse
  • Ventilation 

Vores projektafdeling er behjælpelig med tekniske beregninger, såsom flow-, tryktab, termisk udvidelse og sammentrækning samt opmåling og optælling fra AutoCAD Revit, tekniske tegninger eller Calwin.