Telefon: +45 4386 0300

Betonbeskyttelsesliner

Betonkonstruktioner som udsættes for aggressive væsker eller gasser, lider med tiden af korrosion og mekanisk slid. En betonbeskyttelsesliner sikrer en god beskyttelse imod dette og sænker livscyklusomkostningerne betydeligt.

Mange betonkonstruktioner udsættes for korrosive og slidende medier, b.la. i spildevandsanlæg, kemisk industri og i rentvandstanke på vandværker. De aggressive medier giver en lang række negative konsekvenser:

  • Høje reparationsomkostninger
  • Lange driftsstop
  • Belastning af miljøet, saniterings-omkostninger og eventuelle bøder ved lækage.
  • Kortere levetid på betonkonstruktionen
  • Ringere ydeevne 

Den mest effektive måde at undgå disse problemer på, er at montere en betonbeskyttelsesliner. Dette er en beskyttende plastkappe som indstøbes i betonen, enten ved nybyggeri eller ved renovering. Betonen får en særdeles god beskyttelse og du får en lang række af fordele:

  • Meget lang levetid
  • Enkel og sikker installation
  • Minimal og hurtig vedligeholdelse
  • Lange livscyklusomkostninger 

GPA tilbyder et bredt sortiment af AGRU’s betonbeskyttelseslinere. Vi hjælper dig med at finde det rette produkt og materiale til netop din applikation, så du sikrer dig den længste levetid og mimimalt behov for vedligehold.

 

 

 

Egnet til både nybyggeri og renoveringer 

Betonbeskyttelseslinere kan monteres ved nybyggeri eller ved renoveringer. Linersystemet tilbyder stor fleksibilitet og kan enten indstøbes på site, en anden løsning vil være at præfabrikere færdige betonelementer med lineren indstøbt på fabrikken, for siden at kunne færdigmonteres på byggepladsen.

Slidstærkt materiale

AGRUS’s liners findes i materialerne PE, HDPP, HDPP-el, PVDF og ECTFE. De forskellige materialer gør det muligt for os, at tilbyde liners med en høj kemisk resistens imod en lang række af korrosive medier.

Plasten modstår mekanisk slid og slag. Afhængigt af materiale kan lineren anvendes ved temperaturer up til 120°C og den kan endda fås i en UV-resistent variant.

Sikker installation

På bagsiden af lineren sidder et stort antal V-formet forankringsstudse, som indstøbes i betonkonstruktionen/forskallingen. Den mekaniske forankring i betonen betyder, at lineren tåler store belastninger uden at slippe – op til 80 ton/m2 i trækfasthed. Dette er en stor fordel sammenlignet med konkurrerende metoder med kemisk forankring, da den udvendige plastyderkappe risikerer at slippe fra betonen. Samlingerne imellem betonbeskyttelseslineren og rørtilslutninger svejses og konstruktionen bliver helt tæt.

Lave installationsomkostninger 

AGRU’s betonbeskyttelseslinere har en lav installationsomkostning – både ved nybyggeri og reparationer. Lineren monteres imellem støbeform og armering med minimalt merarbejde.

Enkelt vedligehold

Plastydersiden gør også vedligeholdelse enkel og hurtig. Lineren tåler både klorbehandling og højtryksspuling. Eventuelle skader repareres hurtigt vha. plastsvejsning. Anlægget kan straks tages i drift efter endt reparation.