Telefon: +45 4386 0300

Hydro


HYDRO-serien er udviklet til anvendelse i drikkevandstanke og opfylder kravene i ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” (BEK nr. 292 af 26/03/2014), som er i henhold til EN 12873-1 samt en del andre standarder b.la. KTW.

En HYDRO-liner giver drikkevandet fuld beskyttelse imod afskalning fra fugerne/coating fra betonen og indtrængende grundvand.

Det glatte ydre forhindrer organisk vækst og gør tanken let at rengøre. Plasten tåler rengøring med højtryksspuling og klorbaseret rengøringsvæsker 


 

HYDROclick

HYDROclick er først og fremmest egnet til renoveringer af eksisterende rentvandstanke og kendetegnes af en meget hurtig og enkel installation. Først skal man skrue befæstningslister i betonvæggene og derefter klikker man liner-pladerne fast i listerner. Til sidst tætner man konstruktionen ved at sammensvejse alle samlinger med en kombination imellem varmluftsvejsning og extrudersvejsning.

HYDROclick-pladerne levereres med en beskyttende folie, som beskytter den ydre plade under montage og dels gør rengøringen enkel og hurtig efter montagen.

HYDROclick kan anvendes ved temperaturer op til 30° og i et temperaturspænd på ±10°C jævnført med installationstemperaturen. Konstruktionen tåler ikke bagtryk, eksempelvis fra grundvand, og er ikke UV-resistent. 

Montage



Del 1 - Den første linerplade klikkes fast i befæstningslisten  


Del 2 - Den anden linerplade klikkes fast 


Del 3 – Samlingen svejses tæt ved hjælp af en extrudersvejsemaskine 

HYDRO+

HYDRO+ er anvendeligt ved nybyggeri og hvor der findes høje temperatursvingninger eller bagtryk når grundvandet forekommer. 

Lineren installeres i betonen på samme måde som Sure Grip og kan anvendes til både plastindstøbte tanke og præfabrikeret elementer. Forankringsstudserne er 13 mm. lange og lineren findes i 5 mm. godstykkelse, blå PE