Telefon: +45 4386 0300

HYDRO® serien


Vores HYDRO® betonbeskyttelseslinere er udviklet til lining af rentvandstanke i beton.


Der stilles i dag mange krav til vores drikkevandskvalitet og renhed i tanken, for at undgå biofilm og bakteriedannelse.

De traditionelle betonbeskyttelsesløsninger såsom rå miljøbeton, mineral coating eller epoxy coating kræver mere vedligehold og giver dermed dyre levetidsomkostninger. Endvidere er der med de traditionelle coating løsninger og rå beton større sandsynlighed for grundvandsindtrængning og bakterievækst i rentvandstanken. 

En mineral coating kan ikke stoppe nedbrydningen af beton, det nedsætter kun hastigheden. En epoxy coating afgiver giftige stoffer/dampe ved installation, og risiko for forurening af drikkevandet ved brud på ”bobler” i coatingen. 


Fordele

HYDRO® betonbeskyttelseslinere har en glat og rengøringsvenlig overflade.  Det bevirker, at mikrobiologisk vækst har svært ved at binde sig til overfladen og bakteriedannelse dermed undgås. Den linede tank bliver let at rengøre og lineren tåler rengøring med højtryksspuling og klorbaseret rengøringsvæsker. 

HYDRO® betonbeskyttelseslinere sikrer betonkonstruktionen mod nedbrydning fra korrosion eller slidtage og sikrer, at en eventuel grundvandsindtrængning ikke kommer i forbindelse med drikkevandet. Den giver fuld beskyttelse imod afskalning fra fugerne/coating fra betonen.  

Godkendelser 

HYDRO® serien har følgende drikkevandsgodkendelser, som efterlever myndighedskravene:

  • Migrationstestet af Teknologisk Institut i Danmark efter de samme krav til DK-VAND
  • W270 drikkevandsgodkendelse af råmateriale
  • KTW drikkevandsgodkendelse på færdigt produkt

HYDROCLICK®

HYDROCLICK® er først og fremmest egnet til renoveringer af eksisterende rentvandstanke og kendetegnes af en meget hurtig og enkel installation. Først skal man skrue befæstningsskinner i betonvæggene og derefter klikker man liner-pladerne fast i listerner. Til sidst tætner man konstruktionen ved at sammensvejse alle samlinger med en kombination imellem varmluftsvejsning og extrudersvejsning.

HYDROCLICK®-pladerne levereres med en beskyttende folie, som beskytter den ydre plade under montage og dels gør rengøringen enkel og hurtig efter montage.

HYDROCLICK® kan anvendes ved temperaturer op til 30° og i et temperaturspænd på ±10°C jævnført med installationstemperaturen. Konstruktionen tåler ikke bagtryk, eksempelvis fra grundvand, og er ikke UV-resistent. 


Montage


Del 1 - Den første linerpladeklikkes fast i besætningslisten


Del 2 - Den anden linerplade klikkes fast


Del 3 -Samlingen svejses tæt ved hjælp af en extrudersvejsemaskine

 

 

HYDRO+®

HYDRO+® liner i blå PE80, er anvendeligt ved nybyggeri og hvor der findes høje temperatursvingninger eller bagtryk når grundvandet forekommer. 


Lineren installeres i betonen på samme måde som vores andre ULTRAGRIP® typer og kan anvendes til både plastindstøbte betontanke og præfabrikerede elementer.


Forankringsstudsene på ULTRAGRIP® er standard d13 mm. lange og klarer et hydrostatisk modtryk fra grundvand på 1,75 bar ved en liner godstykkelse på min. >= d5 mm.


Bemærk at vores INDUKTOFIX® svejseskiver, som er designet og udviklet til at kunne monteres og fastsvejse betonbeskyttelseslinere på betonkonstruktioner, uden at det er nødvendigt at indstøbe lineren i betonen, er kompatibelt med vores HYDRO liner.