Telefon: +45 4386 0300

Mineline


Mineline er et komplet rørsystem designet og testest specielt til transport af opslidende medier såsom mineslam, sand, sten, kalk og salt.

Det unikke design garanterer lang holdbarhed og omkostningseffektivitet.

Røret er fremstillet i PE100 RC. RC står for Resistance to Crack, hvilket betyder at materialet er udviklet specielt med henblik på at undgå revnedannelse. Rørets ydre kappe reducerer ydermere varmepåvirkningen af røret.

Økonomisk minedrift

  • Længere holdbarhed end traditionelle PE rør eller stålrør

  • Væsentligt længere tid mellem driftstop

  • Højere produktivitet som følge af mindre vedligeholdelsesarbejde