Telefon: +45 4386 0300

Dobbeltrørsystem


Efterspørgslen på dobbeltrørsystemer har været støt stigende i de seneste år, og her tilbyder GPA en hjælpende hånd. Vi tilbyder et bredt udvalg af forskellige dobbeltrørsystemer, som kan bruges i en bred vifte af applikationsmuligheder.

Dobbeltrørsystemet består af et medierør (indre rør) og et beskyttelsesrør (ydre rør). Medierøret har selvsagt som funktion at være i kontakt og kunne håndtere mediet i systemet. Beskyttelsesrørets formål er dog todelt, da det både yder beskyttelse mod udefrakommende faktorer som UV-bestråling eller almen slid, imens det også beskytter miljøet og omgivelserne i tilfælde af en ulykke eller lækage i medierøret.

Valget af både medie- og beskyttelsesrør er afhængig af en række faktorer. Skal det bruges udendørs? Reagerer mediet på UV-stråler, hvis rørene er gennemsigtige? Det skal også overvejes om det er unødvendig dyrt at bruge plastik til beskyttelse af rørene. Vi vejleder og har løsninger til dig.

GPA tilbyder to forskellige dobbeltrørsystemer i PP:

Poly-Flo fra AGRU
Poly-Flo dobbeltrørsystemet ekstruders sømløst i ét produktionstrin, mens fittings fremstilles ved formstøbning. Dette dobbelte rørsystem er et omkostningseffektivt alternativ til de konventionelle systemer.

DU-PP
DU-PP dobbeltrørsystemet adskiller sig fra Poly-Flo, da systemet er tilgængeligt i større dimensioner og ved at være tilgængeligt i en justerbar udgave. Afhængigt af den enkelte applikation kan forskellige materialer kombineres for at opnå den ønskede funktion.