Telefon: +45 4386 0300

Svømmefaciliteter

Svømmehaller finder man i næsten alle afkroge af Danmark i dag, og da svømmefærdigheder er en fast bestanddel af skoleskemaet og de mange hobbysvømmere vi har i landet, så er der en efterspørgsel på anlæg med lang levetid og kvalitet.

Når man bader, så lægger man nok ikke mærke til de bagved liggende processer i badeanlægget. Fra den badendes synspunkt ses ikke meget af selve processerne i anlægget, men rørsystemer ligner de samme som vi leverer til diverse andre procesindustrier. Plasten er det optimatile valg til badeanlæg og skaber en holdbar og sikker applikation i adskillige år.

Processen

Vandbehandling inden for badeanlæg har i løbet af de sidste 35 år været et af vores store appplikationsområder her på GPA.

Med et af Nordens største udbud af PVC, C-PVC, PE og PP skaber vi de bedste forudsætninger for vores kunder, når de skal vælge og installere et komplet system til et krævende miljø.

Vandtanken

I vandbehandlingen findes også en vandtank, der har til opgave at opretholde et jævnt vandniveau i poolen afhængigt af hvor mange badende gæster der i svømmebassinet.

Sandfilteret

I sandfilteret bliver det synlige snavs, eksempelvis hår og hudrester, bortfiltreret. I systemet før sandfilteret findes en grovsi, der tager sig af de lidt større ting, som i badeanlæg ofte kunne være et plaster.

Kemikalierummet

Kemikalierummet håndterer de forskellige kemikalier, der er meget omhyggeligt tilsat badevandet i yderst præcise mængder. De er tilsat for at vandet holdes friskt og ikke indeholder nogen bakterier.

UV-lysbehandling

UV-lysbehandling er i gennem de seneste år blevet til standard indenfor udstyr til sanitetsanlæg til badevand. Én ting at have i baghovedet, både i nye og gamle anlæg, er at PVC ikke er UV-resistent og derfor blive beskadiget over tid, hvis det er eksponeret direkte for UV-lys. Vi anbefaler derfor, at man anvender PE100 til installationer, så man ikke har PVC i direkte kontakt med UV-lys.

Sikkerhedstank

Ved kemikaliehåndtering i forbindelse med svømmefaciliteter er der altid risici, men med det rette udstyr og de rigtige metoder, så kan man let forhindre mange af dem. GPA tilbyder mange forskellige produkter, der kan reducere risikoen for personskader og skader på udstyr.

Dobbeltrørsystem

En simpel måde at beskytte sine applikationer på er naturligvis at starte med at vælge det rigtige materiale og udstyr formålet, men visse rørsystemer er ekstra udsatte for slitage og det kan få ødelæggende konsekvenser, hvis ulykken skulle indtræffe. Skulle man være så uheldig, så kan et dobbeltrørsystem beskytte mod netop dette. Det inderste rør, medierøret er konstrueret til at håndtere mediet og yderrøret, også kaldet beskyttelsesrøret har til formål at beskytte mod ydre påvirkninger eller opsamle lækage, hvis inderrøret skulle briste.

Mellem medie- og beskyttelsesrøret, så kan man med fordel også installere en lækagesensor, som advarer, hvis der skulle ske en eventuel lækage.

Flangebeskyttelse

Flangebeskyttelse øger sikkerheden og beskytter både personale og eventuelt eksponeret udstyr, ved lækage i flangesamlinger eller ventiler. Flangebeskyttelse er en innovativ og effektiv løsning, der gør dig i stand til at opdage en eventuel lækage på et tidligt stadie. De er fremstillet i plast, metal og teknisk og slidstærkt tekstil. Beskyttelsen monteres enkelt henover eksempelvis en flangesamling og indelukker kemikaler eller andre aggressive medier ved lækage.

Ydersiden på beskyttelsen er forsynet med en pH-måler, som advarer i tilfælde af lækage. Alle flangebeskytterne er UV-stabile og kan monteres både ind- og udvendigt. Til ventiler og andet lignende udstyr er der brugertilpassede løsninger.

Mangler du en rørledning til en tank?

Hvis det handler om at fine et højkvalitetsprodukt til permanent forsegling af alle type rør, til væg-, gulv- og taggenmføringer, så anbefaler vi stærkt vores produkt 'Link-Seal'. Det er en gennemføringskobling, der tilpasses til forskellige rørdimensioner og størrelsen på gennemførelseshullet. Anvendelsesområdet er stort, da Link-Seal kan bruges i samarbejde med mange forskellige materialer.

Overgang mellem forskellige materialer

I badeanlæg arbejder man ofte med en masse forskellige materialer og dimensioner, hvilket ikke altid gør det lige let at sammenføje to forskellige rør eller fittings i forskellige materialer.

Med vores store udbud af koblinger finder vi let en fleksibel og letanvendelig løsning til dig. Om det er så er to forskellige dimensioner, to forskellige materialer, eller om det er rør eller fittings, så er vi klar med en kobling til dig.

Produkter som er at finde inden for svømmeapplikationer