Telefon: +45 4386 0300

Vandværk

Rent vand er vores vigtigeste ressource. Råvandet kommmer enten fra overfladevand eller grundvandet. Renseprocessen i vores vandrensningsanlæg afhænger af selvfølgelig af kilden til vandet. Fælles for begge processer er imidlertid, at de begge anvender kemikalier til udfældning af uønskede partikler og til justering af vandets pH.

Processen

I over 20 år har GPA specialiseret sig i netop denne slags processer, samt hvordan man bedst transporterer medier fra punkt A til punkt B. Dette kan eksempelvis være ventiler i forskellige plastmaterialer, dobbeltrør til øget sikkerhed eller glasfiberriste til applikationer hvor der findes medier med høj korrosivitet. Uanset kravene er GPA en hjælpende hånd hele vejen fra idé til en komplet, afsluttet løsning.

Overfladevandværk

I et overfladevandværk anvendes processer, hvor man benytter sig af kemisk udfældning, desinfektion og chlorering. I disse doseringssystemer anvendes både rør og ventiler, som koblinger og slanger i varierende materialer såsom PVC, PE, og endda også de højtydende materialer som ECTFE. Til håndtering af korrosive medier findes i dag dobbelt-rørsystemet Poly-Flo, der er beskytter i tilfælde af lækage, og er nemt og enkelt at montere.

Ultrafiltrering

En metode der kan anvendes til oprensning er ultrafiltrering, en måde at rense vand på, hvor man benytter sig af højt tryk til at presse vandet igennem et membranfilter, med meget små porer som derved fjerner en stor del af de uønskede partikler. For at reducere antallet og størrelsen af fremmede partikler i råvandet, der lagres i tanke i vandværket, så kan man indstøbe betonbeskyttelseslinere i PE, som forhindrer betonpartikler i at blive opløst i vandet. Betonbeskyttelseslinere kan også anvendes i vandreservoirer, hvor man får en overflade i tanken, der ikke foruener vandet, samt en homogen, glat overflade, der også er nem at rengøre.

Undervisning

På GPA tilbyder vi undervisning i plastsvejsning m.m. Vi har både grunndkurser i almindelig husbehov for plastsvejsning, samt mere udvidede certificerende kurser med uvildig bedømmelse af en tredjepart, alt sammen i henhold til EN 13067/EWF 581 Vi vil gerne sørge for at slutkunden kan føle sig tryg med det arbejde der bliver udført i forbindelse med installation og montering. Ønsker du at vide mere omkring vores kurser, så er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde det rigtige kursus.

Vandreservoir

Et nært beslægtet applikationsområde til vandværker er vandreservoirerne.

For at sørge for tilgang af drikkevand til alle husstande i Danmark, så benytter vi os af vandreservoirer, hvor drikkevandet bliver opbevaret. at der altid er tilgang af rent drikkevand til husstandene i Danmark, så benytter vi os af vandreservoirer til opbevaring af drikkevand. Mange af disse er dog ved at være forældede og derfor de har brug for renovation eller måske at bygge helt nye anlæg.

Glasfiberarmeret plast

En måde at forbedre arejdsmiljøet i et vandværk er med glasfiberarmeret plast, som fungerer lydisolerende.

På GPA leverer vi platforme, riste, stiger, trapper og lignende, alt sammen konstrueret i glasfiberarmeret plast (GAP). Dette reducere lydgener i forbindelse med arbejde på vandværker, hvilket skaber et bedre arbejdsklima. GAP bruges normalt i forbindelse med aggressive kemiske medier, så levetiden og holdbarheden for materialet er helt i top.

Produkter du finder inden for vandværk