Telefon: +45 4386 0300

Overfladebehandling

Overfladebehandling af produkter er en måde at ændre eksempelvis metaller og andre byggematerialer som tegl, beton, træ og plast. Man kan eksempelvis ændre genstandes korrosionsbestandighed, slidstyrke, lodbarhed, hårdhed, overfladefriktionen, adhæsion osv. - med andre ord, så er anvendelsesmulighederne mange. Alt efter hvilket medie, der skal i kontakt med metal, så kan det være en fordel at udsætte det for diverse belægninger som f.eks. forkromning, forgyldning, fornikling, forzinkning osv.

Folk overser eller glemmer ofte, at produkter eller komponenterne i et produkt kan have meget gavn af en overfladebehandling eller i visse tilfælde ligefrem et behov.

Den hyppigste årsag til at overfladebehandle metal er for at øge korrosionsbestandigheden. Uanset om metallet er i kontakt med aggressive medier eller ej, så er metalarbejdere altid optaget af at bekæmpe rust.

Processen

Overfladebehandlingen foregår ved, at genstanden man ønsker modificeret, gennemgår en masse kemiske bade, hvor den bliver nedsænket i kar efter kar, indtil man har opnået den ønskede finish på produktet. Hvert enkelt trin i processen består ofte af en forbehandling, der først affedter genstanden og siden sandblæser den, så overfladen er helt klar og modtagelig. Endvidere transporteres materialet videre til at bejdsekar, der opløser eventuelle forureninger i metallet. Næstsidste trin i processen er et elektrolysebad, som er slutteligt er efterfulgt af et varmebad bestående af smeltet belægningsmetal, for at give den ønskede finish.

De hyppigst brugte kemikalier til overfladebehandling er svovlsyre, saltsyre og fosforsyre. Med vores store udbud af PP, PVC, C-PVC, og ikke mindst de nyere PVDF og ECTFE, så skaber vi de bedste forudsætninger for kunder i overfladebehandlingsindustrien.

Rørsystem

Rørsystemer i forskellige plastmaterialer anvendes i dag i overfladebehandlingsindustrien blandt andet med henblik på at transportere væsker og kemikalier, som sidenhen skal doseres i divserse trin i behandlingen. En anden vigtig del i overfladebehandlingsindustrien er rørsystemet, som transporterer skyllevand fra rensningen af produktet for at fjerne evenetuelle forureninger inden vandet blivet ledt ud i afløbet.

Mest almindeligt er det at anvende rørsystemer, der består af PP, PVC og C-PVC til overfladebehandlingsprocesser. Vi leverer komplette systemer af både rør, fittings, samt både manuelle og automatiske ventiler. Almindeligvis benytter man sig af kugle-, butterfly-, membran- og reguleringsventiler. Materialevalg afhænger af mediet, tryk, temperatur og hvilken sammenføjningsmetode, man ønsker at anvende til sit rørsystem.

Øvrige komponenter som anvendes for at få en sikker instalation i overfladebehandlings-industrien kunne være kontra-, filter- og sikkerhedsventiler. Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvilket materiale du skal bruge til dit rørsystem.

Glasfiberriste

Riste af glasfiberarmeret plast (GAP) bliver brugt i overfladebehandlingen, da de fungerer godt i et kemisk aggressivt miljø. Hvilken rist man skal benytte sig af, afhænger af hvilke belastninger og slid, som glasfiberkonstruktionen skal kunne håndtere.

Glasfiberrste findes i forskellige design, afhængig af hvilke krav og ønsker der bliver stillet til applikationen. Ristene fåes enten konkave, slibede eller i et helt tætdækket design. De kan leveres i forskellige mål, højder og maskestørrelser. Hvis du har tiden, så anbefaler vi at bruge profiler i glasfiberarmeret plast. Det sørger nemlig for at de kan klare en højere belastning i længere tid, uanset hvilken retning belastningen kommer fra.

Udover glasfiberriste har vi et komplet sortiment af trapper, stiger, rækværk, profiler, kabelstiger og beslag i glasfiberarmeret plast og selvfølgelig det nødvendige tilbehør til installation og montering.

Undervisning

På GPA tilbyder vi undervisning i plastsvejsning m.m. Vi har både grunndkurser i almindelig husbehov for plastsvejsning, samt mere udvidede certificerende kurser med uvildig bedømmelse af en tredjepart, alt sammen i henhold til EN 13067/EWF 581 Vi vil gerne sørge for at slutkunden kan føle sig tryg med det arbejde der bliver udført i forbindelse med installation og montering. Ønsker du at vide mere omkring vores kurser, så er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde det rigtige kursus.

Halvfabrikata

Ofte benytter man sig af termoplaster i konstruktionen, hvor materialets høje kemikalieresistens er vigtigt. Inden for overfladebehandlingen anvendes halvfabrikata til fremstilling af eksempelvis kar, tanke og ventilationsudstyr for at nævne nogen af dem.

På GPA tiblyder vi halvfabrikata i PVC, C-PVC, PP, PE PVDF og ECTFE, men det mest almindelige materiale inden for overfladebehandling er PVC, C-PVC og PP. Ved materialevalg skal man overveje kemisk bestandighed, temperaturanvendelighed og slagfasthed. Det er ydermere vigtigt at overveje hvilken anslået levetid for applikationen man kunne tænke sig. Vores produktsortiment findes plader, stænger, profiler, svejsetråd og svejseudstyr.

Procesventilation

Da overfladebehandlingen bruger stærke kemikalier og foregår i åbne kar, som derved fordamper, så bliver luften korrosiv, hvilket kræver en virkelig effektiv procesventilation. For et velfungerende og sundt arbejdsmiljø skal ventilationen være i stand til at fjerne den forurenede luft så tæt på kilden som muligt. Rørsystemer i plast til ventilationsapplikationer bliver mere og mere almindelige, når der er behov for korrosionsresistente materialer.

På GPA tilbyder vi en bred vifte af plastventilation, der spænder fra d63 til d1000 (større dimensioner på forespørgsel). Vi har plastventilation i flere materialer af bl.a. PVC, C-PVC og PP, PE og PVDF. Materialerne har forskellig kemisk bestandighed, temepraturanvendelighed og sammenføjningsmetoder, hvilket skal tages i betragtning når man vælger materiale til sin ventilation. I vores ventilationsprogram kan vi også tilbyde ventilatorer fremstillet i plast med helt sømløse samlinger. Hvis du er tvivl eller har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.

Flowmåling

Det har stor betydning for slutproduktet at kunne måle flowet i forbindelse med overfladebehandlingsprocessen, men har også høj betydning for sikkerheden på arbejdspladsen. Vi har alt fra enkle flowmålere såsom gennemstrømningsflowmålere til mere avancerede måleinstrumenter, der både er i stand til at måle flowet, og herefter kommunikere oplysningerne med et styresystemet, der overvåger flowet. I vores produktsortiment er der flere forskellige materialer, så vi er i stand til at imødekomme enhver tænkelig applikation.

Produkter inden for overfladebehandlingsindustrien