Telefon: +45 4386 0300

Sureline IV


Beskyttelse mod kontaminering og indtrængning af ilt.


Vores diffusionstætte AGRU SURELINE® IV PE100-RC flerlagsrør anvendes primært til beskyttelse af det transporterede medie imod udefrakommende påvirkninger såsom olie, kemikalier og pesticider i forurenet områder.

Rørsystemet beskytter det transporterede medie mod forurening udefra og ind og giver maksimal sikkerhed for diffusionsbeskyttelse mod forurening indefra og ud. Rørets innovative flerlags struktur sikrer, at mediet ikke bliver kontamineret, selv i jord forurenet med råolie, kemikalier og pesticider.

Plastrørssystemer uden diffusionsspærrer som føres gennem forurenet jord, eller steder hvor der er risiko for forurening, som f.eks. i industriområder, landbrugsarealer og på lossepladser, absorberer gradvis forurening fra jorden på grund af gennemtrængning.

Takket være det diffusionstætte flerlagsrør kan eksempelvis olieholdigt spildevand transporteres sikkert gennem områder med grundvand.

Et Sureline IV PE100-RC flerlagsrør holder mediet hygiejnisk og sikkert beskyttet mod ilt, kemikalier, lugt og gasser.


Sekundære køle- og varmesystemer

Vores AGRU SURELINE® IV PE100-RC flerlagsrør anvendes også til applikationer med sekundære køle- og varmesystemer.

Rørsystemet er diffusionstæt og sikrer derved, at der ikke indtrænger ilt igennem røret, som kan skabe korrosion på ventiler, armaturer og andre komponenter i metal.

Derved overholder vores SURELINE® IV PE100-RC flerlagsrør de krav der stilles i DS 469:2013 for varme- og køleanlæg i bygninger.

 

Produktinformation

Selve medierøret er enten fremstillet i PE100-RC til drikkevand eller PP til korrosive medier eller rentvandsapplikationer. Medierøret overholder desuden standarderne EN 12201/1555 og ISO 4427/4437.

Yderkappen, som er fremstillet i PP, garanterer desuden at røret er ridsefast.

Kompositlaget som er lokaliseret mellem de to andre lag, fungerer som en diffusionsbarriere, og giver rørindholdet en effektiv beskyttelse mod gennemtrængning af ilt og andre udefrakommende miljøpåvirkninger.

AGRU’s medierør i PE100-RC, giver resistens mod punktbelastning og langsom revnedannelse forsaget af disse.

Røret kan installeres på stenede underlag uden et sanddække og kan anvendes i temperaturintervallet -40°C til +60°C.

 

AGRU’s medierør lavet i PP, giver en endnu højere grad af temperaturbestandighed, kemisk resistens og renhed. Røret kan anvendes fra -5°C til +95°C.

 

SURELINE® IV-flerlagsrør fås i flere farver, så den passer til din applikation.

Blå = drikkevand, Brun = spildevand, Gul = gas


Lang levetid

Forsøg viser, at PE100-RC i gennemsnit har 10 gange så lang levetid som den almindelige PE100. Det tyske ingeniørfirma HESSEL har udført en række test. Forsøgene dækker over stresstests og en såkaldt Full-Notch Creep Test (FNCT) i henhold til ISO 16770. Dette betyder, at kravene til PE100-RC er betydeligt højere end til den konventionelle PE100, og kan derfor håndtere næsten 30 gange så lang tid i en FNCT test, som den almindelige PE100.

 

Enkel installation og besparelser

Ved installation af et PE100-RC rørsystem er det store besparelser at hente. Det opgravede materiale kan genanvendes til omkringfyldning ved rørsystemet.

Derved slipper man for de store udgifter for bortkørsel af jord og levering samt påfyldning af rørgrus.