Telefon: +45 4386 0300

Butterflyventiler


Butterflyventiler anvendes primært til at lukke og sætte et flow. De egner sig dårligt til flowregulering, dels fordi det er svært at justere den rette gennemstrømning og dels fordi det er forbundet med risiko for kavitation. Til flowregulering anbefales det at bruge en reguleringskugleventil eller en membranventil.

GPA har 2 standardbutterflyventiler som er tilpasset et PVC-system:


K4 Industri
K4 Industri er en robust butterflyventil til industrielle applikationer. Anvendes til gasser og væsker som afspærrings- eller reguleringsventil.


FE Økonomi
FE Økonomi til indspænding mellem flanger i både plast -og metalrørssystemer.