Telefon: +45 4386 0300

Udlejningsvilkår

1. Levering

Alle udlejningsmaskiner med tilbehør, som nedenstående er nævnt med ”materialet” leveres altid tilbage FRANKO til GPA’s lager.
Lejer sørger selv for transport til og fra udlejningslageret. Hvis GPA efter en særskilt overensstemmelse beslutter sig for at stå for transporten, ville denne omkostning blive faktureret til lejeren.
 

2. Udlejningsperiode

Udlejningsperioden beregnes fra den dag når materialet afsendes til eller afhentes af lejer til og med den dag materialet er modtaget på GPA’s lager.

3. Beregning af lejeomkostninger

Leje tilkommer under hele lejeperioden, hvis ikke andet er aftalt imellem parterne. Den angivne leje pr. døgn, uge eller måned, angiver prisen pr. maskine eller pr. værktøj. Der debiteres for leje enten pr. døgn, uge eller måned.

4. Pleje og vedligehold

Der er op til lejeren at kontrollere materialet ved modtagelse. Eventuelle anmærkninger på lejeudstyret skal omgående anmeldes til udlejeren.
Lejeren skal håndtere og behandle materialet pænt og med forsigtighed. Ved tilbagelevering skal materialet være i rengjort og pæn stand. Hvis ikke udstyret kommer tilbage i rengjort og pæn stand, kan en særskilt rengøringsafgift blive debiteret.


5. Service og reparation

Service og reparation af almindeligt slidtage på materialet afholdes af udlejeren.

6. Brug af udstyr

Maskinerne må kun anvendes iht. forskrifterne og til de arbejdsopgaver de er afset til. Lejer har ansvaret for at følge brugsanvisninger og instruktioner og at brugeren her den rette kompetence til at anvende svejseudstyret/materialerne.

7. Skader 

Kunden er ansvarlig for alle skader, som ikke kan henføres til almindeligt slidtage, fra materialet er afsendt til og til det er modtaget på udlejers lager. Alle skader eller fejlbehæftede materialer skal omgående anmeldes til GPA. Reparationer må ikke udføres uden accept fra GPA. Beskadiget materiale skal repareres af en godkendt reparatør, som anvises af GPA, hvor efter lejeren står for alle reparationsomkostninger, inkl. evt. fragtomkostninger eller andre påførte omkostninger. Hvis genanskaffelsesprisen for materialet er lavere, skal udskiftningen ske.

8. Øvrige skader

Kunden er eneansvarlig for både direkte og indirekte skader på ham eller tredjemand i forbindelse med brug af lejeudstyr i lejeperioden.

9. Erstatning og godtgørelse

Udlejer påtager sig ikke ansvar for direkte eller indirekte skader, eller dertil omfattende tab af fortjeneste, der kan opstå som følge af fejl og restlevering fra lager, eller pga. fejlbehæftet materiale eller på grund af forsinkelser i leveringen af varen eller som følge af materiel anvendelse eller konstruktion.

10. Forsikringer

Materialet er forsikret til sin anskaffelsesværdi af GPA. Selvrisikoen betales af lejer uanset lejeomkostninger.

11. Tab af svejseudstyr

Alt materiale som ikke tilbageleveres bliver debiteret til nyanskaffelsesværdi.