En komplet løsning til industriel vandbehandling

I industrien og vandværker har man mange forskellige processer, som har behov for optimerede flow. Der kræves rørsystemer, ventiler, flowmålere, koblinger og slanger til alt fra kemikaliehåndtering til vandbehandlingsapplikationer.

Vi har mange års erfaring med flowtekniske løsninger som er anvendelige til industriel vandbehandling, uanset om det drejer sig om blødgjort vand på vandværker, eller procesvand til fødevare- og drikkevareindustrien og i den farmaceutiske industri. Vores produkter opfylder de strengeste krav og er godkendt efter gældende kravsspecifikationer og vi giver garanti for højeste kvalitet og holdbarhed.

Blødgjort drikkevand

Vandet og dets sammensætning er forskellig alt efter geografisk beliggenhed. Der findes steder med næsten kalkfrit vand, steder med meget kalkholdigt eller jernholdigt vand. De moderne vandværker for i dag installeret et centralt blødgøringsanlæg for at sikre blødere vand til forbrugere og virksomheder i Danmark. Myndighederne stiller større krav til drikkevandet og kræver fødevare- og eller drikkevandsgodkendte rør, fittings, ventiler til de komplicerede procesanlæg til blødgøringsteknologi på vandværkerne.

Med vores lange erfaring og godt tilpassede sortiment har vi et glimrende program, der dækker de foreliggende behov. Vi har et stort udvalg af drikkevands- og fødevaregodkendte rørsystemer, flowmålere og ventiler i en lang række forskellige materialer og udførelser, afhængigt af hvilken type medie det drejer sig om. Alt fra polyethylen rørsystemer til drikkevand, til polypropylene og PVDF rørsystemer med dertilhørende komponenter til transport af drikkevand, syrer og basiske medier.

Kølevand

Rørsystemerne er ofte af PE100-RC, når det drejer sig om systemer med et lukket kølevandskredsløb. I dette tilfælde er det tilstrækkeligt at påfylde systemet én gang med blødt eller afsaltet vand. Ved åbne returkølesystemer med køletårne, er det stort set altid nødvendigt at behandle vandet. Da det kun er det rene vand, som fordamper, stiger saltkoncentrationen konstant i vandet i kredsløbet. Et for højt saltindhold medfører tilkalkning og korrosion i køletårnet og på metalkomponenterne i kølesystemet. Vi leverer komplette polyethylen rørsystemer, ventiler og armaturer til sekundære køleapplikationer, og ønskes et diffusionstæt rørsystem, kan vi tilbyde vores polyethylen rørsystem, som lever op til kravene i DS 469:2013, som omhandler varme- og køleanlæg i bygninger.

Som systemleverandør gør vi desuden hele processen både enklere og mere smidig. I stedet for at du er nødt til at koordinere flere forskellige leverandører, kan vi påtage os det overordnede ansvar. Desuden kan vi bidrage med vores knowhow og erfaring inden for beregning og dimensionering.

Spørg en ekspert

I industrien og vandværker har man mange forskellige processer, som har behov for optimerede flow. Der kræves rørsystemer, ventiler, flowmålere, koblinger og slanger til alt fra kemikaliehåndtering til vandbehandlingsapplikationer.