MIC

CPVC Muffe PN16 Limfitting

  • C - PVC Muffe
  • Indvendig limning
  • PN16 ved 20°C
  • Temp: 0-80°C
Vis alle mål +
Artikel nummer VVS-nummer dLZEFiler
MIC016 1614322
MIC020 2016327
MIC025 2519333
MIC032 3222341
MIC040 4026350
MIC050 5031361
MIC063 6338375
MIC075 7544389
MIC090 90515108
MIC110 110619130
MIC160 160869186
MIC225 064624225 22511911260
Datablad

Tilbehør

CPVC

CPVC Rør

HIC

CPVC Vinkel 45° PN16 Limfitting

GIC

CPVC Vinkel 90° PN16 Limfitting

TIC

CPVC T-stykke PN16 Limfitting