En garanti for vores kvalitet

GPA Flowsystem A/S er af Lloyds Register kvalitets- og miljøcertificeret i henhold til standarderne ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 til og med 21. juni 2023.

Lang tradition for procesorienteret arbejde

Certificeringen betyder, at vi har dokumentation for kvaliteten af det omfattende miljø- og kvalitetsarbejde, vi udfører. Den sikrer endvidere, at alle aspekter af vores processer og arbejdsmetoder holder en høj standard og sætter kunden i fokus. Også før certificeringen har vi gennem lang tid arbejdet procesorienteret, og miljø- og kvalitetsarbejdet har altid været en integreret del af styringen af virksomhedens aktiviteter. 

GPA har implementeret et ledelsessystem, der kvalitetssikrer vores arbejde i overensstemmelse med ISO 9001/14001. Ledelsessystemet hjælper os til løbende at forbedre vores processer og sikrer, at krav fra vores kunder bliver opfyldt.

Certificeringen betyder, at vi har dokumentation for, at vores kvalitets- og miljøarbejde er effektivt og lever op til interessenternes krav og forventninger.

Vores forpligtelser

Bæredygtig virksomhedsdrift handler om at drive sin virksomhed med tanke på fremtiden. Hos GPA arbejder vi for en langsigtet værdiskabelse, og for os er bæredygtighedsspørgsmål en drivkraft for udvikling, både af os selv og vores kunder når det gælder valg af tekniske løsninger.
Vores ejer, Indutrade AB, har underskrevet FN’s bæredygtighedsinitiativ Global Compact (UNGC), der fungerer som en ramme for vores bæredygtighedsarbejde. Dermed forpligter vi os til at arbejde med initiativets ti principper for bæredygtig udvikling inden for områder som menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø og korruption.