De rigtige rør til korrekt afledning af regnvand

Håndtering af regnvand handler ikke bare om drænrender, rør og pumper til opsamling. Der skal også være et system, som fører det videre ud i forsyningsledningen. Her kan vi bistå med tryksatte PE100-RC-rørsystemer, der transporterer vandet fra render og brønde videre til et større vandreservoir. Afløbsrørene skal kunne klare trykket fra såvel flowet i røret som fra jorden oven over, hvilket kræver, at de er korrekt dimensioneret i henhold til en række forskellige faktorer.

Underdimensioneret styring af regnvand kan forårsage store skader

Vi har et stort sortiment af de installationssystemer, fikspunkter og rørbærer, som er nødvendige til rør i betontunneler eller frit hængende ledningsnet. Hvis regnvandet opsamles i et miljø, hvor der forekommer olie, eller andre kemikalier, kræves der desuden rør af PE-EL, en elektrisk ledende polyethen som forhindrer dannelse af gnister. Foruden rådgivning omkring materialevalg og dimensionering kan vi tilbyde de svejsekurser, som kræves til rør i både PE og PE-EL.

Spørg en ekspert

Med vores brede udvalg af komponenter, installationsmaterialer og lang erfaring er vi en komplet leverandør, der kan imødekomme dine behov for både rådgivning og hurtig service.