niveaumåling

Her finder du niveaumålere i forskellige materialer, der passer til applikationer i korrosive miljøer. Programmet omfatter bl.a. niveaumålere til trykløse systemer eller tanke, trykafbrydere i PVC-U, PP og PVDF, manometre og svømmere. Vi kan også levere flere slags tilbehør til nogle af produkterne. Tag også et kig på vores samlede sortiment inden for regulering og måling her.

Filtrering
Filtrering

Type af produkt

10 produkt(er)

Der blev ikke fundet produkter, som modsvarer dine søgekriterier

NIS

Niveaumåler

NIST

Tilbehør til NIS

FTV

Flydeventil Type FTV

Z801U

PVC trykformidler

Z800F

PVDF trykformidler

Z801F

PVDF trykformidler

Z801M

PP trykformidler

Z800M

PP trykformidler

Z800U

PVC trykformidler

ZMAN

Manometer ABS for trykformidler Z801

Få den nøjagtige niveaumåling med GPA

Der findes mange forskellige metoder til niveaumåling og dermed en lang række forskellige typer niveaumålere. Hvilken metode og hvilken type niveaumåler skal du vælge? For at hjælpe med denne beslutning vil vi gennemgå nogle af de mest almindelige typer målere.

Inden du vælger målemetode og apparat, er der nogle grundlæggende spørgsmål, der skal besvares. Ønsker du en nøjagtig måling af væskeniveauet eller -mængden, eller registrerer du et, to eller flere niveauer til kontrolformål? Når du vælger et måleapparat, skal du også tage mediet i betragtning: er det aggressivt, tyktflydende, elektrisk ledende, underlagt temperaturforhold, eksplosionsfare, beholderens materiale og niveaumålernes placering. Det kan også være nyttigt på forhånd at bestemme, om du ønsker en visuel måling, et analogt signal eller et kontaktsignal for en eller flere tærskelværdier.

Niveaumåling med flydere

Flydetypen er en af de mest brugte niveauindikatorer – oftest på grund af prisen. Men også på grund af det solide industrielle design og relativt nemme service sammenlignet med elektroniske niveauindikatorer. Flydertypen ses oftest som en niveauindikator monteret på siden af containeren, men kan også designes til at glide op og ned af en stang monteret fra toppen af containeren.

En af de enkleste metoder til at måle væskeniveau er baseret på flydere, som følger væskeoverfladens bevægelse. Hvis der først vælges en flyder, der ikke synker til bunden, er flydesystemer kendetegnet ved at være uafhængige af mediets fysiske egenskaber såsom ledningsevne, dielektrisk konstant, bobler og skumdannelse.

Umiddelbart lyder det dog ikke som en metode, der er anvendelig til industrielle formål, men gennem udvikling er det i dag muligt at producere pålideligt og præcist måleudstyr, der elektrisk kan kommunikere med omverdenen – baseret på flydere med magnetisk aftastning.

Flydertyper er sårbare over for skidt og snavs, da faste partikler kan sætte sig fast og hæmme flyverens bevægelse. En mere robust og pålidelig type er den sidemonterede type, hvor en magnetflyver i målerøret roterer en række farvede magneter på ydersiden af røret, hvilket visuelt angiver niveauet. På denne type kan der monteres et antal magnetaktiverede grænsekontakter eller en niveautransmitter.

Hydrostatisk niveaumåling

En af de mest almindelige måder at måle niveau på er gennem hydrostatisk trykmåling eller måling baseret på tryk. Princippet er enkelt at installere og kan tilpasses til de fleste måleopgaver. Hydrostatiske tryksensorer bruges til at måle niveauet i en tank eller beholder ved at trykke på det tryk, som væskesøjlen skaber på sensoren. Måleprincippet er velegnet til at måle niveauet af alle slags væsker, der ikke bevæger sig – det fysiske princip beskriver kun den hydrostatiske trykkraft, der virker på ét målepunkt.

Den vigtigste egenskab ved hydrostatisk niveaumåling er, at uanset tankens form eller volumen, er det hydrostatiske tryk på målepunktet kun proportionalt med væskesøjlens højde. Det skyldes, at statisk væske gennem sin vægt og tyngdekraften genererer et hydrostatisk tryk, som stiger proportionalt med væskeniveauet – således er det hydrostatiske tryk et direkte mål for, hvor fyldt en tank eller beholder er. Du skal være opmærksom på mediets vægt, da det vil påvirke måleresultaterne, og hvis der anvendes forskellige medier, kan en nøjagtig måling kræve at tage højde for disse ændringer.

Bestil din niveaumåler online hos GPA

Hos GPA har vi i mange år været en af Skandinaviens førende udbydere af flowkomponenter og har som sådan leveret løsninger til de fleste brancher. Det giver os et væld af erfaringer med de forskellige udfordringer, vores kunder står over for, og hvordan de bedst løses. Vi kender vores produkter ud og ind, og takket være vores kunders ekspertise har vi udviklet både bred og dyb erfaring. Det betyder, at vi kan anbefale de løsninger, der passer bedst til netop dit projekt og behov.

Vores mål er altid at give dig den bedst mulige løsning, uanset omkostningerne. Vi begynder med at lave en behovsanalyse for at identificere dine specifikke behov og mål. Vi foreslår derefter en løsning, der tager højde for fremtidige vedligeholdelsesomkostninger og samlede livscyklusomkostninger. Har du spørgsmål, kan du kontakte os her.