Trykfaldsberegner


For at beregne trykfaldet i rørsystemet skal du udfylde de aktuelle oplysninger (rørenes indvendige diameter, flow, rørlængde og tæthed). Bemærk at massefylden skal angives i kg / m3 (f.eks. 1000 for vand).

Vidst du at vi også har en flowberegner du frit at bruge.

Beregningen er baseret på en værdi Lambda λ = 0,02, som er en normalværdi for plastrørsystemer.

Herefter oplyses antallet af fittings af hver type. Udvalget indeholder kun de mest almindelige typer fittings. Beregningen er forenklet og giver kun en omtrentlig værdi af tryktabet. Til den beregnede værdi skal der lægges tryktab i de ventiler, systemet indeholder (i henhold til den respektive ventilproducents specifikationer).

Betingelser

Rørdimensionindvendig diameter (mm)

Flow𝑞 (l/s)

Rørlængde𝐿 (m)

Densitetρ (kg/m3)

Fittings

Vinkel 15° 𝜁 = 0,05(st)

Vinkel 30° 𝜁 = 0,14(st)

Vinkel 45° 𝜁 = 0,3(st)

Vinkel 90° 𝜁 = 1,2 (st)

Bøjning 90° 𝜁 = 0,51r = 1 x yd (st)

Bøjning 45° 𝜁 = 0,34r = 1 x yd (st)

T-rør med lige flow 𝜁 = 0,1>90% lige flow (st)

T-rør med vinkel flow 𝜁 = 0,97 𝜁 = 0,1>>90% vinkel flow (st))

Reducering 𝜁 = 0,042d1/d2=2 (st)

Reducering 𝜁 = 0,023 𝜁 = 0,1>d1/d2= 1,2 (st)

Resultat

Flowhastighed𝑣 m/s

Tryktab fittings∆𝜌𝑅𝐹 bar

Tryktab rør∆𝜌𝑅 bar

Total tryktab∆p bar

Har du spørgsmål?

Tag en snak med vores specialist Martin Rasmussen som sidder med projektberegningerne hos GPA DK.