Tryktabsberegning

Tryktabsberegning anvendes til alle typer anlæg, hvor gas og væsker transporteres gennem rørene, eksempelvis fjernevarmesystemer, sprinkleranlæg, køleanlæg og ventilationsanlæg.

For at beregne tryktabet i rørsystemet skal du udfylde rørenes indvendige diameter, flow, rørlængde samt tæthed. Bemærk at massefylden skal angives i kg / m3 (f.eks. 1000 for vand).

Beregningen er baseret på værdien Lambda λ = 0,02, som er en normalværdi for plastrørsystemer. Oplys herefter antallet af hver type fittings i systemet. Beregneren indeholder kun de mest almindelige typer fittings.

En tryktabsberegning er en forenklet beregning, som giver en omtrentlig værdi af tryktabet. Til den beregnede værdi skal der lægges tryktab i de ventiler, der findes i systemet (i henhold til den respektive ventilproducents specifikationer).

Vi har også en flowberegner, som du frit kan anvende til at beregne flowet i dit system.

Betingelser

Rørdimensionindvendig diameter (mm)

Flow𝑞 (l/s)

Rørlængde𝐿 (m)

Densitetρ (kg/m3)

Fittings

Vinkel 15° 𝜁 = 0,05(st)

Vinkel 30° 𝜁 = 0,14(st)

Vinkel 45° 𝜁 = 0,3(st)

Vinkel 90° 𝜁 = 1,2 (st)

Bøjning 90° 𝜁 = 0,51r = 1 x yd (st)

Bøjning 45° 𝜁 = 0,34r = 1 x yd (st)

T-rør med lige flow 𝜁 = 0,1>90% lige flow (st)

T-rør med vinkel flow 𝜁 = 0,97 𝜁 = 0,1>>90% vinkel flow (st))

Reducering 𝜁 = 0,042d1/d2=2 (st)

Reducering 𝜁 = 0,023 𝜁 = 0,1>d1/d2= 1,2 (st)

Resultat

Flowhastighed𝑣 m/s

Tryktab fittings∆𝜌𝑅𝐹 bar

Tryktab rør∆𝜌𝑅 bar

Total tryktab∆p bar

Har du spørgsmål?

Tag en snak med vores specialist Martin Rasmussen som sidder med projektberegningerne hos GPA DK.