Resistenstabel

På siden her finder du vores resistenstabel. Redskabet er en hjælp til at finde det rette materialevalg – Ingen garanti. Er du er i tvivl eller har spørgsmål så kontakt os.

Under fanen Kemikalie kan du vælge det relevante kemikalie, du kan også indtaste navnet på kemikaliet på engelsk eller søge direkte på dets CAS-nummer.

De angivne anbefalinger er baseret på data fra ISO / TR 10358 og DIBt og er kun til rådgivende generel information, der stilles ingen garanti eller påtages ansvar. For kemiske medier, der påvirker (spændingsrevner) materialet, kan den forventede levetid kun opnås, hvis de korrekte kemiske reduktionsfaktorer anvendes til materialevalget.

Alle data i resistenstabellen er baseret på almindeligt tilgængelige informationer, erfaringer og informationer fra råvareleverandørerne, dataene er derfor kun vejledende for den kemiske resistens hos GPAs termoplastiske materialer.

Anbefalinger om rørmaterialer gælder ikke nødvendigvis lige godt for andre komponenter end rør (f.eks. ventiler), selvom de er lavet af samme materiale.

Kemikalie
Materiale

Koncentrationen og/eller renheden af ​​væsken er angivet med følgende symboler:

Dil. sol. – Fortyndet vandopløsning i en koncentration lig med eller mindre end 10 %.

Sol. – Vandopløsning med en koncentration højere end 10 %, men ikke mættet.

Sat. sol. – Mættet vandig opløsning, fremstillet ved 20 ° C.

tg – Teknisk rent.

tg-l – Teknisk kvalitet, flydende.

tg-g – Teknisk kvalitet, gas

Work. sol. – Arbejdsopløsning af den koncentration, der almindeligvis anvendes i den pågældende industri.

Susp. – Suspension af fast materiale i en mættet opløsning ved 20 ° C.

Koncentrationerne er udtrykt i vægtprocent ved 20°C, medmindre andet er angivet.

Følgende oplysninger om kemisk resistens:

S – grøn (tilfredsstillende) lille effekt på materialets egenskaber.

L – gul (begrænset) effekt på materialeegenskaber, kontakt GPA for yderligere information om reduktionsfaktorer og sandsynlig forventet levetid.

NS – rødt (utilfredsstillende) materialet er ikke egnet til applikationen.

Få hjælp af en ekspert

Kontakt os hvis du har spørgsmål.