Totalløsning til drikkevands- og kemikaliehåndtering i vandværker

I årenes løb har vi opbygget et komplet sortiment af produkter til håndtering af flowet i rensningsanlæg og vandværker. I dag er vi en totalleverandør, og vores lager rummer alt fra rørsystemer og plastmaterialer, som kan klare drikkevand og kemihåndtering, til betonbeskyttelseslinere, flangebeskyttelse, gitterriste, stiger, konstruktioner, koblinger og slanger. Med snart 40 års erfaring er vi en kompetent totalpartner, der kan levere hele løsningen. Desuden lagerfører vi altid et stort antal produkter, hvilket sikrer høj forsyningssikkerhed og hurtige leverancer.      

PVC-U

Kemikaliehåndtering i overfladevand og ultrafiltrering

Det råvand, som tilføres til et vandværk, stammer enten fra overfladevand eller grundvand. Rensningsprocessen varierer afhængigt af hvilken type vand, det drejer sig om. Fælles for begge processerne er dog, at der anvendes kemikalier til udfældning og pH-justering. Endvidere ser vi flere centrale blødgøringsanlæg på vandværkerne, hvor man har behov for både, rør, fittings, ventiler og flowmålere m.v.

Vi er specialister i netop denne type processer, og hvordan man bedst transporterer mediet fra et punkt til et andet. Det kan for eksempel være ventiler i forskellige plastmaterialer, dobbeltrør for øget sikkerhed eller gitterriste i glasfiber til højkorrosive områder. I et overfladevandværk anvendes der processer, hvor både kemisk udfældning, desinficering og klorering indgår. Til disse doseringssystemer kan vi levere rør, fittings, ventiler, koblinger og slanger i PVC og PE, men også i højtydende materialer som ECTFE. Til korrosive medier har vi endvidere letmonterede dobbeltrørsystemer af typen Poly-Flo for øget sikkerhed.

En anden metode til rensning er ultrafiltrering, hvilket indebærer, at vandet presses gennem membranfiltre under højt tryk. Før filtreringen oplagres råvandet i betontanke inde i vandværket. For at reducere koncentrationen af partikler kan man indstøbe betonbeskyttelseslinere af PE-materiale i tankene. På denne måde undgår man, at betonpartikler følger med vandet ind i membranfiltrene og tilstopper dem. Vi tilbyder drikkevandsgodkendte betonbeskyttelseslinere både til indstøbning og eftermontering, som også kan anvendes i opmagasineringstanke i vandtårne og i omkringliggende vandreservoirer.

Flere fordele med en totalleverandør

Gennem årene har vi leveret til adskillige projekter vedrørende drikkevand og rensning. Årsagen er, at vores kunder værdsætter produkter med lang levetid og at samarbejde med en pålidelig partner, der kan opfylde alle deres behov. En stor fordel ved at samarbejde med en systemleverandør med et stort sortiment er, at hele processen bliver enklere og mere smidig. I stedet for at du er nødt til at koordinere 10 forskellige leverandører, kan vi påtage os det overordnede ansvar. Desuden kan vi bidrage med vores knowhow og erfaring inden for beregning og dimensionering. Vi kan f.eks. aflaste dig, når det gælder dele som gitterristkonstruktionen, kemihåndteringen, betonbeskyttelseslineren og ventilationen.

Spørg en ekspert

Med vores brede udvalg af komponenter, installationsmaterialer og lang erfaring er vi en komplet leverandør, der kan imødekomme dine behov for både rådgivning og hurtig service.