Længdeudvidelse

Rørsystemer ændrer længde, når temperaturen ændres. Både ændringer i medietemperatur og omgivelsestemperatur påvirker rørsystemets længde. Forskellen mellem installationstemperatur og driftstemperatur medfører også ændringer i længden.

Ved installation af rørsystemer over jord skal disse længdeændringer kunne optages af rørsystemet. Ofte kan disse ændringer tages op i tilfælde af retningsændringer ved hjælp af minimumslængder af lige rørsektioner, men i nogle tilfælde er der behov for ekspansionslyre. Kompensatorer kan også bruges til at håndtere disse længdeændringer.

For at beregne længdeændringen og den nødvendige længde af ekspansionsbøjninger skal du først vælge materiale og derefter udfylde andre oplysninger, hvorefter resultatet vises automatisk. Decimaler angives som et punktum.

Et ekspansionsbøjning kan optage lige så meget ekspansion som sammentrækning og derfor kan der laves separate beregninger på ekspansion og sammentrækning, så ekspansionsbøjningerne ikke bliver længere end nødvendigt.

Beregningen beskrevet nedenfor er meget forenklet, men giver en fungerende løsning med en høj sikkerhedsmargin.

For mere optimeret beregning bør der foretages en FEM-analyse eller statisk beregning i henhold til DVS2210 af rørsystemet.

Z-Bøjning

A = Fixpunkt

AB = Glide bæring

U-Bøjning/Ekspansionslyre
L-Bøjning
Betingelser

Materiale

DimensionUdvendig diameter – dy (mm)

Min. temp.°C

Max. temp.°C

RørlængdeL (m)

Variabler

Længdeudvidelseskoefficientα (mm/m°C)

Temp. differens∆T (°C)

Proportionalitetsfaktork

Resultat

Længdeudvidelse∆L (mm)

Længde på kompensationsrørstykke𝐿s (mm)

Har du spørgsmål?

Tag en snak med vores specialist Martin Rasmussen som sidder med projektberegningerne hos GPA DK.