LÆNGDEUDVIDELSESKOEFFICIENT TABEL

Her finder du vores længdeudvidelseskoefficient tabel, som du frit kan benytte til beregning af længdeudvidelse i rørsystemer.

Z-Bøjning

A = Fixpunkt

AB = Glide bæring

U-Bøjning/Ekspansionslyre
L-Bøjning
Hvad er længdeudvidelse?

Længdeudvidelse er, når rørsystemer ændrer længde ved ændring i temperaturen. Både ændringer i medietemperatur og omgivelsestemperatur påvirker rørsystemets længde. Forskellen mellem installationstemperatur og driftstemperatur medfører også ændringer i længden.

Ved installation af rørsystemer over jord skal længdeudvidelse kunne optages af rørsystemet. Ofte kan disse ændringer tages op i tilfælde af retningsændringer ved hjælp af minimumslængder af lige rørsektioner, men i nogle tilfælde er der behov for ekspansionslyre. Kompensatorer kan også bruges til at håndtere disse længdeændringer.

Beregning længdeudvidelseskoefficient

For at beregne længdeudvidelseskoefficient og den nødvendige længde af ekspansionsbøjninger skal du først vælge, hvilket materiale det gælder, og derefter udfylde de resterende oplysninger. Herefter vises resultatet automatisk. Decimaler angives som et punktum.

En ekspansionsbøjning kan optage lige så meget ekspansion som sammentrækning og derfor kan der laves separate beregninger på ekspansion og sammentrækning, så ekspansionsbøjningerne ikke bliver længere end nødvendigt.

Beregningen beskrevet i tabellen ovenfor er meget forenklet, men giver en fungerende løsning med en høj sikkerhedsmarginal.

For mere optimeret beregning bør der foretages en FEM-analyse eller statisk beregning i henhold til DVS2210 af rørsystemet.

længdeudvidelseskoefficient stål

Stål har en udvidelseskoefficient på 0.012 mm/C°, hvilket betyder at et stålrør på 1 meter ekspanderer 0,6 mm med en temperaturforskel på 50C°. Ekspansionen afhænger af rørets længde samt materiale.

Betingelser

Materiale

DimensionUdvendig diameter – dy (mm)

Min. temp.°C

Max. temp.°C

RørlængdeL (m)

Variabler

Længdeudvidelseskoefficientα (mm/m°C)

Temp. differens∆T (°C)

Proportionalitetsfaktork

Resultat

Længdeudvidelse∆L (mm)

Længde på kompensationsrørstykke𝐿s (mm)

Har du spørgsmål?

Tag en snak med vores specialist Bent Mårtensson som sidder med projektberegningerne hos GPA.