Etiske og ansvarsfulde forretninger

Hos GPA arbejder vi efter den adfærdskodeks, som vores ejer Indutrade anvender. En fælles vejledning som sikrer, at vi håndterer vores forretninger på en etisk og ansvarsfuld måde.

Kodeksen styrer vores etiske principper

Adfærdskodeksen er vores retningslinjer for bæredygtig virksomhedsdrift, og den udgør en vigtig del af vores bæredygtighedsarbejde. Den er vejledende for, hvem vi gerne vil være, og hvordan vi ønsker at blive opfattet.

Vores aktiviteter drives efter følgende hovedprincipper:

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartnere

Vi har også en adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartnere, der anvendes i forbindelse med vores forretningsrelationer. Denne kodeks stiller krav om, at de optræder ansvarligt, når det gælder miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder og etisk virksomhedsdrift.