Diplomgivende kursus i plastsvejsning

Vi kan som uddannelsesvirksomhed i Danmark, tilbyde et diplomgivende kursus i sanitære sammenføjningsmetoder inden for plastsvejsning.

Kurset afholdes af en erfaren og certificeret underviser, som har en stor viden om termoplast og plastsvejsemetoder.
Undervisningen består af en teoretisk gennemgang af materialelære og svejseteknik. Efterfølgende vil der være en praktisk træning i nedenstående sammenføjningsmetoder:

• Infrarød svejsning (IR) i materialerne PE, PP, PVDF og ECTFE
• Vulstfri svejsning (BCF) i materialerne PP og PVDF
• Elektromuffesvejsning (HPF) i materialet PVDF

Ovennævnte svejsemetoder anvendes ofte inden for de krævende applikationsområder som:
• Bioteknologi
• Farmaceutisk industri
• Levnedsmiddelindustri
• Forskning og offentlige uddannelsesinstitutioner.

Det certificerende svejsekursus er velegnet til dig, som tidligere har arbejdet med plastsvejsning og allerede er certificeret iht. EN/DS 13067, og som ønsker at udbygge sin viden og dokumentere sine kompetencer.
Efter det certificerende kursus udsteder GPA et certifikat og operatørkort til vores svejsemaskiner, hvis dine svejseprøver bliver godkendt af en akkrediteret svejseekspert fra AGRU i Østrig.

Når du deltager i vores kurser, sikrer du din kompetence omkring tekniske installationer i industrien og byggeriet, hvor plastrørsystemer anvendes hver eneste dag.
Du kan med den fornyede viden være med til at sikre en korrekt installation og dermed undgå dyre reklamationer grundet installationstekniske fejl.

Kontakt vores salgsorganisation på tlf. 43 86 03 00 eller på mail info@gpa.dk for at høre mere om vores diplomgivende kurser og priser. Se også vores udvalg inden for svejsemaskiner og værktøj