Vores målsætning er at sikre dig et optimalt flow

GPA Flowsystem er førende inden for flowteknologi på det skandinaviske marked. Med vores omfattende udbud af teknisk knowhow, produkter og logistik kan vi skabe et optimalt flow gennem hele dit projekt.

Godt flow i hele Skandinavien

Ud over systemløsninger bidrager vi med øget effektivitet og gør dit arbejde lettere. Det er vores ambition at sikre dig en enklere hverdag, uanset om du benytter dig af vores produkter, tjenester eller uddannelser. Med selskaber i Sverige, Norge og Danmark har vi erfaring og viden om hvert enkelt lands forskellige behov. Det sikrer, at vi kan tilbyde dig de rigtige produkter og skræddersyet service, når du har brug for teknisk rådgivning.

Vores vision

En verden hvor alt fungerer på en sikker og bæredygtig måde

Vores vision er en verden, hvor alt fungerer på en sikker og bæredygtig måde. Det er en verden uden forhindringer, barrierer, mure eller grænser. En verden som er tryg og sikker, hvor alle tager ansvar og passer godt på hinanden. Hvor miljø, klima, social retfærdighed og økonomisk bæredygtighed står i fokus.

Vores mission

Hver dag udnytter vi vores erfaring, viden og kreativitet til at give vores kunder et enklere og bedre flow.

Det betyder, at vi udnytter vores brede erfaring med flowsystemer inden for en lang række forskellige brancher til at tilbyde en dybtgående, teknisk knowhow. Vi anvender vores kreativitet til at finde produkter, systemer og kombinationer, som sikrer dig en reel merværdi. På denne måde kan vi altid tilbyde dig den optimale løsning og den mest smidige service.

Vi er påpasselige med jordens ressourcer

GPA arbejder målrettet med løbende miljøforbedringer med henblik på at forebygge og reducere miljøbelastninger fra vores aktiviteter og de produkter, vi sælger. Vores mål er altid at indfri kundernes forventninger, og at overholde de krav som stilles af miljølovgivningen.

Vores arbejde skal udføres med effektiv anvendelse af ressourcerne og en aktiv indsats for at mindske energispild og materiale brug. Når det er miljømæssigt forsvarligt og praktisk muligt skal vi sortere og genvinde affald.

GPA skal optræde og opleves som en leverandør med høj miljøbevidsthed og kompetence. Det sikres ved at opretholde det personlige ansvar hos alle medarbejdere og løbende udvikle dem gennem uddannelse, information og aktiv involvering i miljøarbejdet.

Transporter: Vi arbejder aktivt for en effektiv og miljøvenlig udnyttelse af de tilgængelige transportløsninger og planlægger vores indkøb og tjenesterejser derefter.

Forbrug: Vi arbejder aktivt for at reducere miljøbelastningen fra emballager og forbrugsmaterialer.

Energi: Sammen med vores partnere arbejder vi aktivt for at reducere energiforbruget. Ved indkøb af nye maskiner og ombygning/nybyggeri, vælger vi i videst mulige omfang de mest energibesparende løsninger.

Vores engagement

Vores vision handler om en bæredygtig verden, hvor alt fungerer uden grænser, og hvor alle passer godt på hinanden. Det arbejder vi på hver dag, blandt andet ved at støtte organisationer, som på forskellig vis forsøger at gøre verden til et tryggere og gladere sted.

GPA støtter