Vores miljøpolitik

GPA har som målsætning løbende at skabe miljøforbedringer for, derigennem at kunne forebygge og minimere de negative miljøpåvirkninger der kan opstå fra vores virksomhed og de produkter vi sælger. GPA Flowsystem overholder alle gældende krav i miljølovgivningen og lever op til de særlige krav der måtte stilles af vore kunder.

Vores arbejde skal tage hensyn til og stræbe efter en effektiv udnyttelse af ressourcerne ved at arbejde aktivt for at spare energi og materialer. Med udgangspunkt i miljø, skal vi sortere og genbruge så meget af det affald som opstår i virksomheden som muligt.

Vores målsætning er at GPA skal virke og opleves som en leverandør med stor miljøbevidsthed og etik. Dette skal ske ved at det personlige ansvar hos alle medarbejder er i fokus og til stadighed udvikles gennem uddannelse, information og et personligt engagement i miljøarbejde.

Transport

Vi arbejder aktivt for en effektiv og miljømæssig udnyttelse af tilgængelige transportløsninger og tilrettelægger vores indkøb og tjenesterejser herefter.

Forbrug

Vi medvirker aktivt for at reducerer miljøpåvirkninger af emballage og forbrugsmaterialer.

Kemiske produkter

Vi minimerer antallet af kemiske produkter, samt håndterer og anvender kun disse efter gældende lov og med mindste risiko for miljøpåvirkninger.

Energi

I samarbejde med vores partnere arbejder vi aktivt for at reducerer energiforbruget. Ved indkøb af nye maskiner og ombygning/ nybygning vælger vi i størst muligt omfang de mest energibesparende løsninger.

Emballage

Vores nye emballage er FSC-mærket. FSC står for Forest Stewardship Council, som er en uafhængig, international medlemsorganisation, der arbejder for miljøvenlig, socialt ansvarlig og økonomisk bæredygtig brug af verdens skove gennem sit FSC-certificeringssystem.

Bæredygtighed i fokus

GPA har som målsætning løbende at skabe miljøforbedringer for, derigennem at kunne forebygge og minimere de negative miljøpåvirkninger der kan opstå fra vores virksomhed og de produkter vi sælger.