STOR erfaring OG KOMPLETtE RØRSYSTEMER TIL OVERFLADEBEHANDLING       

Gennem mange år har vi leveret komplette rørsystemer til overfladebehandlingsanlæg, hvilket har givet os en stor erfaring. Vi kan i dag levere en hel pakke af forskellige produkter, som dækker alt fra rør og fittings til gitterriste, ventilation og betonbeskyttelseslinere. Herudover kan vi bistå med avancerede svejsemaskiner og certificerede svejseuddannelser, der sikrer en holdbar installation.  

Overfladebehandling kræver holdbare rørsystemer

I en overfladebehandlingsproces gennemgår komponenten ofte flere forskellige neddypningsprocesser. Det gælder alt fra affedtning, bejdsning og elektrolysebade til varmt bad med et udvalg af belægninger. Afhængigt af hvilken type kemikalier som skal håndteres i processen, stilles der forskellige krav til plastmaterialets egenskaber. De mest almindelige kemikalier til overfladebehandling af metal er svovlsyre, saltsyre og fosforsyre. Rørsystemer af forskellige plastmaterialer anvendes i dag i overfladebehandlingsindustrien blandt andet til at transportere væsker og kemikalier, som derefter skal doseres ud i beholderne. En anden vigtig del af overfladebehandlingsprocessen er rørsystemet, som transporterer skyllevandet til rensningsprocessen for at fjerne forureninger, før vandet ledes videre til afløbet. Endvidere anvendes der rørsystemer til bundbeluftning i de respektive kar. Med vores komplette udvalg af ventiler, rør og fittings i eksempelvis PVC, C-PVC og PP samt vores mangeårige erfaring af overfladebehandlingsprocessor kan vi bidrage med både rådgivning og en konkurrencekraftig systemløsning.

En bred vifte af komponenter  

Ud over rør og fittings har vi også et bredt udvalg, når det gælder eksempelvis automatiske eller manuelle ventiler, koblinger, slanger, ventilation, kontraventiler, filtre og reguleringsventiler. Hvilket materiale, der egner sig bedst til en proces, afhænger af mediet, tryk, temperatur og den anvendte sammenføjningsmetode. Vi kan også levere gitterriste, trapper, rækværk, stiger, profiler og rørophæng i glasfiberarmeret plast. Afhængigt af behovene fås de i forskellige udførelser, mål, højder og maskevidder. Til fremstilling af eksempelvis kar, tanke og ventilationsdele anvendes ofte halvfabrikata, og vi har et bredt udvalg i PVC, C-PVC, PP, PE, PVDF og ECTFE. Vi kan endvidere bidrage med de rigtige svejsemaskiner for at sikre et optimalt resultat. Når det gælder ventilationsrør, tilbyder vi et bredt dimensionsområde for plastventilation og ventilatorer i plast fremstillet med helt sømløse kabinetter til en komplet procesventilation. 

Spørg en ekspert

Uanset hvilken industri du opererer i, kræves viden om både materialer og dimensionering for at skabe et effektivt system til vandrensning. Det handler om at finde den rigtige type rørsystem, ventiler, fittings og installationssystemer baseret på forholdene, både med hensyn til materiale og kvalitet.