GPA uddanner dig

På vores hovedkontor i Glostrup holder vi jævnligt certificerende og virksomhedstilpassede kurser og workshops, hvor du som kunde kan være med til at bestemme dagsordenen. Vores kurser består både af teori og en efterfølgende praktisk træning af en certificeret underviser.

Hvis du deltager i vores certificerende kurser, så anvender vi altid en akkrediteret og uvildig tredjeparts inspektionsvirksomhed, som bedømmer de færdige svejseprøve og press samlinger fra kurset inden et evt. certifikat udstedes.

Inden den praktiske del af undervisningen påbegyndes, gennemgår du en dybdegående materialelære, som omhandler viden om termoplast og/eller rustfri rørinstallationer samt en teoretisk undervisning i de forskellige sammenføjningsmetoder.

Vi er professionelle inden for love, regler og krav. Vores organisation besidder en høj ekspertise inden for vores kerne kompetenceområder. Dette omfatter en attraktiv pakke bestående af professionel rådgivning, kurser, kalibrering af svejseudstyr og salg af mediebærende rørsystemer samt der til hørende flowtekniske komponenter, til håndtering og sikker transport af væsker samt gasser, inden for Industrien og Building service applikationer.

Vores ambition er at udbrede kendskabet til optimalt materiale- og produktvalg samt valg af korrekt sammenføjningsmetode og derved sikre korrekte bæredygtige installationer.

Kontakt os gerne for at booke tid, til ét af vores kurser og husk at vi også tilbyder kundetilpassede kurser, som udbygger din viden og sikrer din kompetence.