Biomassefyrede kraftvarmeværker behøver kølevandssystemer og brandvandssystemer, der kan tåle korrosive miljøer

Biomassefyrede kraftvarmeværker henter ofte deres kølevand fra havet, hvilket betyder, at kølevandsrørsystemerne skal kunne tåle saltvand. Men også rensehuset har et korrosivt miljø, som stiller store krav til plastrørenes modstandsdygtighed. Vi har mange års erfaring med levering af rør, fittings og installationsmateriel, som kan tåle korrosive miljøer og et omfattende materialekendskab, når det gælder plast af enhver type. Til et hver biomasse kraftvarmeværk kræves der også et brandvandssystem og her har vi bredt udvalg af FM-godkendte polyethylen rørsystemer, som opfylder de strengeste krav og som samtidigt giver dig fordelagtige forsikringsvilkår. Rør og fittings testes efter Factory Mutuals højeste krav – FM1616. Delene testes både som enkelte komponenter, samt i de systemer de er beregnet til. FM-godkendelsen garanterer, at producenten har fuld kontrol, via et kvalitetssystem, på de komponenter som bliver fremstillet.       

Køleledninger og ventiler TIL BIOMASSEFYRET KRAFTVARMEVÆRKER

Et biomassefyret kraftvarmeværk har brug for store mængder vand til køling. Dette vand hentes typisk fra havet via køleledninger. Eftersom vandet er salt, skal rørene være korrosionsbestandige. Derfor anvender man normalt glasfiberarmerede rør eller rør i polyethen. Før vandet kan ledes ind i kølesystemet, passerer det et rensehus, hvor man blandt andet fjerner fisk, tang og andre forureninger. Det er ofte et meget klorholdigt miljø, hvilket betyder, at materialerne skal have en høj grad af kemisk resistens. Eftersom metal ikke kan tåle luftens høje klorindhold, anvender man primært rør af højtydende plastmaterialer. Med vores materialekendskab og store sortiment af rør, fittings, gitterriste og ventiler i plast, både manuelle og automatiske, kan vi levere en komplet løsning til rensehuset.

GPA er eksperter i plast

På biomassefyret kraftvarmeværker er metal det dominerende materiale, og derfor er kendskabet til plastmaterialer og deres egenskaber ikke altid helt på samme niveau. Hos GPA har snart 40 års erfaring med plast, både som materiale og til installationer på kraftværker. Vi deler gerne ud af denne viden og vejleder dig frem til det rette materiale baseret på de krav, som miljøet og anvendelsesformålet stiller. Både vi og vores leverandører opfylder desuden alle krav til dokumentation og sporbarhed vedrørende produkterne. Samtlige vores produkter har lang holdbarhed, fordi vi – nøjagtig lige som du – opfatter kvalitet som et meget vigtigt kriterium.

Det samme gælder viden. Vi mener, at det er vigtigt at uddanne mennesker om plast. Derfor tilbyder vi kundekurser i materialelære og certificerende svejsekurser. Vi sælger endvidere svejsemaskiner, som er godkendt til denne type arbejde, og kan også hjælpe dig med at kalibrere eksisterende udstyr.

Spørg en ekspert

Biomassefyrede kraftvarmeværker henter ofte deres kølevand fra havet, hvilket betyder, at kølevandsrørsystemerne skal kunne tåle saltvand. Men også rensehuset har et korrosivt miljø, som stiller store krav til plastrørenes modstandsdygtighed. Vi har mange års erfaring med levering af rør, fittings og installationsmateriel, som kan tåle korrosive miljøer og et omfattende materialekendskab, når det gælder plast af enhver type.