Alt fra rørsystemer til teknisk rådgivning ved fremstilling af solceller    

Ved udvikling og fremstilling af solceller og solpaneler kræves der viden om, hvilken type plast der kan opfylde de krav, som konstruktionen stiller. Dette gælder ikke mindst for de virksomheder, som udvikler nye løsninger. Hos GPA har vi mange års erfaring med at levere højtydende plastmaterialer til fremstilling af solcellekomponenter. Vi har stor viden om plastmaterialer og et bredt sortiment af forskellige rør og fittings. Men vi har også ressourcerne til at imødekomme behovet for leverancer i større målestok.     

Vigtigt med korrekt materiale ved fremstilling af solceller

Både ved udvikling og fremstilling af solcellepaneler og solcellefilm, såkaldt fotovoltaiske celler, er ætsning en del af processen. Det betyder, at produktionsanlæggene anvender skrappe kemikalier, hvilket igen kræver, at systemer af rør, slanger og koblinger kan tåle en høj grad af kemisk belastning. Vi tilbyder et stort udvalg af plastrør i materialer som for eksempel PP og PVDF, der har stor modstandskraft mod såvel høje temperaturer som ætsende væsker. Hvilket plastmateriale, der passer bedst til en specifik proces, kan være svært at afgøre. Derfor bistår vi gerne med teknisk rådgivning og bidrager med vores materialekendskab for at give mulighed for udvikling af nye løsninger.

Vi bidrager til udviklingen med vores knowhow           

Vi leverer ikke bare produkter til solcellernes fremstillingsproces, men tilbyder også komponenter til komplette solenergianlæg. Det gælder hovedsageligt den type solenergianlæg, som skaber energien indirekte ved opvarmning af vand. Vi har for eksempel en række forskellige typer af polyethenslanger, som kan anvendes til distributionskredsløbene. I Danmark foregår fremstillingen af solenergianlæg primært hos iværksættere, som udvikler løsninger baseret på ny forskning. Her kan vi bidrage med vores viden om de forskellige typer af polyethenrør, blandt andet hvilken sammenføjningsmetode der fungerer bedst, og hvilket materiale som er optimalt under de givne forhold.

 

Spørg en ekspert

Hos GPA har vi mange års erfaring med at levere højtydende plastmaterialer til fremstilling af solcellekomponenter. Vi har stor viden om plastmaterialer og et bredt sortiment af forskellige rør og fittings. Men vi har også ressourcerne til at imødekomme behovet for leverancer i større målestok.