Regnskab, rapportering, analyse og controlling

Med reference til den adm. direktør får du ansvaret for økonomifunktion. GPA Flowsystem er i positiv udvikling og har behov for en økonomiansvarlig, der gennem forretningsforståelse og fagligt håndværk sikrer det økonomiske overblik og aktivt bidrager til, at der løbende optimeres, hvor det er muligt.

Du får et tæt samarbejde med den adm. direktør og den øvrige ledergruppe, som du også bliver en del af. Derudover samarbejder du med salgsteamet om forecast og salgsrapporter.

Du udfærdiger månedsrapportering og regnskab, håndterer moms, skat og løn/feriepenge – og så er du naturligvis en vigtig spiller i budgetarbejdet.

Du har medarbejderansvar for en dygtig bogholder/regnskabsmedarbejder, som klarer den daglige bogføring m.m., og i dennes fravær håndterer du disse opgaver.

Du står for kontakten til bank, revisor, forsikring, leasingselskaber m.fl. og er ansvarlig for den administrative daglige drift af virksomheden. Endelig har du det administrative HR-ansvar og er koordinator i forhold til IT og ekstern support.

Din baggrund
Du har en relevant regnskabsmæssig baggrund og solid erfaring med hovedparten af ovennævnte arbejdsopgaver.

Måske sidder du i dag som regnskabschef i en mindre virksomhed, og er nu klar til et større og bredere ansvar, eller du kommer fra revision med praktisk regnskabserfaring og lyst til at komme på den anden side af bordet.

Du kan selvstændigt færdiggøre kvartals- og årsrapporter, og du har et godt kendskab til moms, skat, feriepenge, styring af udlæg, løn m.m.

Dine faglige kompetencer er selvfølgelig vigtige, men det er i lige så høj grad din evne til selvstændigt at eksekvere dine opgaver til tiden, samt din lyst til aktivt at bruge din økonomiske viden til at videreudvikle og optimere processer, lønsomhed, kundehåndtering og i sidste ende resultaterne, som vi lægger vægt på. 

Du har erfaring med ERP/økonomisystemer og er selvfølgelig også en rutineret Excelbruger. 

Du tilbydes mulighed for deltidsansættelse og alsidige arbejdsopgaver med en central placering i ledergruppen.

Hos GPA Flowsystem får du ansættelse i en solid og tryg virksomhed, hvor tillid og respekt er i højsædet. Der arbejdes med langsigtede mål og lægges vægt på åbenhed, en fri omgangstone, humor og ”frihed under ansvar”. Du vil opleve trygheden fra den store virksomhed med den lille virksomheds fleksibilitet og mulighed for selv at påvirke din hverdag.

Aflønning består af god fast løn, fælles bonus, pension, sundhedssikring mv.

Yderligere information  
Er du nysgerrig, er du velkommen til at kontakte KAR+CO, Susanne Gamrath på telefon 22 14 63 00.