Metering Stations Type 9400

Metering Station Type 9400

  • Måleblænde kan installeres i alle positioner, men den mest almindelige men installeres normalt horisontalt. Ved horisontal montering bør målepunkter ikke rettes lige ned. Dette vil forhindre snavs i målepunkterneslommer.
  • BEMÆRK! måleblænde skal installeres med pil i strømningsretning
  • For maksimal målenøjagtighed, bør bøjninger, t-stykker og andre ventiler undgås monteret direkte før og efter måleblænden.
  • Måleblænden kan installeres direkte før GPA strengreguleringsventil uden målenippel .
  • Hvis måleblænden monteres separat eller før en anden type ventil anbefales min.2xD efter måleblænden. Før måleblænden anbefales en lige rørlængde tilsvarende 5xD. For pumper anbefalede 10xD i stedet for 5xD. (D = diameter af røret).
  • Rød målenippel placeres på tryksiden. Tilslut instrumentet til målepunkterne ved at indsætte målenålen ned gennem måleniplen. De mest almindelige måleinstrumenter for trykfaldsmåling kan anvendes. Korrektion for andre væsker end vand. Hør GPA
Vis alle mål +
Artikel nummer VVS-nummer VVS nummerDimensionFiler
9400015 406289204 406289204
9400020 406289206 406289206¾"
9400025 406289208 4062892081"
9400032 406289210 4062892101 ¼"
9400040 406289211 4062892111 ½"
9400050 406289212 4062892122"
9400115 406289234 406289234Low flow
Datablad