Metering Stations Type 9450

Metering Stations Type 9450

  • Måleblænde kan installeres i alle positioner, men den mest almindelige men installeres normalt horisontalt. Ved horisontal montering bør målepunkter ikke rettes lige ned. Dette vil forhindre snavs i målepunkterneslommer.
  • BEMÆRK! måleblænde skal installeres med pil i strømningsretning
  • For maksimal målenøjagtighed, bør bøjninger, t-stykker og an dre ventiler undgås monteret direkte før og efter måleblænden.
  • Måleblænden kan installeres direkte før GPA strengreguleringsventil 9555 uden målenippel
  • Hvis måleblænden monteres separat eller før en anden type ventil anbefales min.2xD efter måleblænden. Før måleblænden anbefales en lige rørlængde tilsvarende 5xD. For pumper anbefalede 10xD i stedet for 5xD. (D = diameter af røret).
  • Rød målenippel placeres på tryksiden . Tilslut instrumentet til målepunkterne ved at indsætte målenålen ned gennem måleniplen. De mest almindelige måleinstrumenter for trykfaldsmåling kan anvendes. Korrektion for andre væsker end vand. Hør GPA
Vis alle mål +
Artikel nummer VVS-nummer VVS nummerDNHL (mm)ØDVægt (kg)Flow omr. ( l/s )Filer
9450065 406289613 40628961365181271.4863,02-6,95
9450080 406289614 40628961480181431.7626,40-15,36
9450100 406289616 406289616100181631.96710,85-26,04
9450125 406289617 406289617125181932.5616,85-39,75
9450150 406289618 406289618150182192.9523,71-56,91
9450200 406289620 406289620200182744.1441,86-100,47
9450250 406289622 406289622250183305.3566,58-156,78
9450300 406289623 406289623300183856.8394,16-255,99
Datablad