Telefon: +45 4386 0300

Strengregulering

Strengreguleringsventiler sikrer optimalt driftsforhold i HVAC systemet og lever op til både rådgiverens design og kundernes forventninger om energibesparelse og driftsoptimering.
Ved anvendelse af en strengreguleringsventiler sikrer du den nøjagtige vandmængde og den ideelle rumtemperatur i alle dele af bygningen. GPA har både statiske -og dynamiske strengreguleringsventiler samt dertilhørende tilbehør.